ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ອາພາດເມັນ

ວັນຈັນ – ວັນທິດ ຕິດຕໍ່ໄດ້ທຸກເວລາ

ເວລາແຈ້ງອອກ 13:30

+856305883666

Info@excellencyapartment.com

ຮ້ານອາຫານ

ເປີດບໍລິການ: ວັນຈັນ – ວັນທິດ 10:00 – 22:00

+856305881666

excellencyrestaurant@gmail.com

ສະຖານທິີ່

ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ອື່ນໆ

loLO